Boşanmada Velayet İşlemleri

Evlilik müessesinin bazı sebeplerle kanunen sonlandırılması durumuna boşanma denmektedir. Boşanma için eşlerden birisi dava açar ve eğer çocuk varsa boşanma davaları genelde uzar. Hakim çocuk için en iyi kararı vermek için her ayrıntıya dikkat eder. Çocuğun hangi tarafta daha sağlıklı, daha mutlu ve daha rahat yaşayacağına bazı kriterlere dikkat ederek karar verir. Velayet hakkı çocuğun bütün haklarının ve koruyup kollanmasının anneye veya babaya verilmesi durumuna denmektedir. Velayet verilirken her ayrıntı dikkatle incelenir ve çocuğun menfaatine olan en iyi karar hangisi ise o karar verilir.

 

Velayet Verilirken Dikkat Edilen Durumlar

-Çocuğun yaşı
-Annenin ve babanın maddi durumu
-Annenin ve babanın maddi durumu
-Annenin ve babanın psikolojik durumu
-Eşlerin anlaşmaları
-Büyük yaştaki çocuğun isteği

http://devrimbozkurt.av.tr/wp-content/uploads/2017/04/aihm_basvuru.pngVelayet davalarında bu durumlara bakan hakim, mahkemede bulunan ve çocuğu gözlemleyerek psikolojik durumunun en iyi nerede olacağı düşüncesini paylaşan pedagogun söylediklerini değerlendirerek en iyi kararı vermeye çalışır ve bu karara karşı çıkılamaz. Velayetin verildiği kişi çocukla ilgili bütün haklara sahip olur. Diğer kişi ise çocuktan mahrum edilmemek adına haftanın belli günlerinde görüşme ve vakit geçirme hakkı verilir.

Velayetin verildiği kişi belli bir süre sonra vefat ettiğinde velayet diğer tarafa direkt olarak geçmez. Velayeti almak isteyen sağ olan anne veya baba Aile Mahkemesine velayet talebinde bulunur. Ayrıca velayetin verildiği anne veya baba, hapishaneye düşerse yine diğer tarafa direkt velayet geçmez ve mahkemeye velayet talebinde bulunarak velayet alınabilir. Bu durumda da hakim velayeti vermeden yine çocuk için talepte bulunan kişinin maddi ve psikolojik durumuna bakar. Velayetin babaya verilmesi durumu, yalnızca annenin vefat etmiş olması veya annenin gönüllü olarak velayeti vermesi durumunda olur. Diğer durumlarda velayet genelde anneye verilir.

 

Velayet Nasıl Verilir?

Velayet davalarında 3 yaşına kadar olan çocuklarda hiçbir kritere bakılmaksızın velayet anneye verilir. Çünkü bu yaştaki çocukların annenin bakımına muhtaç olduğuna karar verilir. 3 yaş ile 6 yaş arasındaki çocukların velayetinde ise yine genelde anneye verilir ancak annenin çocuğa bir darbesi ve fiziksel tacizi olduğu durumlarda velayet babaya verilir. 6 ve 12 yaş arasında direkt olarak anneye verilmez ve eşlerden hangisi çocuğa rahat bir hayat sunacaksa ona verilir. 12 yaş ve üzerindeki yaştaki çocuklarda diğer bütün kriterlerin yanında çocuğun kendi fikrine de bakılır. Bu yaştaki çocuğun kendi için karar verecek yaşta olduğu düşünülerek fikri sorulur ve buna göre karar verilir.