Ev Dekorasyonlarını Kimler Belirlemeli?

Ev dekorasyonunu kimler belirlemeli sorusuna farklı pencerelerden cevap verilebilir. Öncelikle evde en fazla vakit geçiren, evin tüm birimlerini kullanan, günlük düzenlemesini ve temizliğini sağlayan kadınlar ev dekorasyonunu yapmalıdır. Çünkü dekorasyon estetik görüntünün yanında işlevsel de olmalıdır. Bazen çok güzel görünen bir dekor amaca hizmet etmeyebilir.

” Yuvayı Dişi Kuş Yapar ” sözünden de ilham alarak dekorasyon işini kadınlar yapmalı. Peki, tüm kadınlar evinde harikalar yaratacak estetik anlayışa sahip mi. Bu sorunun cevabını Anadolu’nun halı kilim motiflerinde bile bulabiliriz. Yazma tülbent oyalarında, çorap nakışlarında kadınların sahip olduğu estetik zarafeti ve yeteneği keşfedebiliriz.

İnsan genetik olarak bazı yeteneklere sahip olarak doğsa da yetiştirilmek ve geliştirmek çok önemlidir. Varoluşun ilk dönemlerinden itibaren erkek sahip olduğu fiziksel güce bağlı olarak dışarıda olmayı seçmiştir. Kadın ise yaradılıştan sahip olduğu doğurganlık ve annelik içgüdüleriyle derleyen toplayan güzelleştiren olmuştur. İşte bu yüzden İnsanlar doğadan gelen özelliklerine, yeteneklerine ve edinimlerine göre meslekler seçmeli. Bu feministleri kızdıracak bir söylem değildir. Mantıklı düşünüldüğü ve olaya tarafsız bakıldığı zaman erkeklerin güç gerektiren kol kanat olunan ve içlerinde ki erkeksi egoyu tatmin eden işlerde başarılı olacakları yadsınmaz bir gerçektir. Kaldı ki çocuk sevmeyen birinin öğretmen olması ya da kandan korkan başka bir kişinin doktor olmaması gerektiği mantığı ile aynı şeydir.

Ev dekorasyonunu kimler belirlemeli? Kimler belirliyor? Bu sektör kimlerin elinde. İş dünyasına baktığımız da erkek egemen bir durumla karşılaşıyoruz. Evet, her geçen gün kadınlarda çalışma hayatının içinde yerini almaya başlamış olsa da genlerimizden gelen ataerkillik devam ediyor. Evle ilgili yapılan harcamalar erkek tarafından karşılandığı sürece ev dekorasyonu da dâhil pek çok şeyi erkek belirleyecektir. Ama kadın belirlemeli… Çünkü kadın yaşadığı ortamı kendisine ve ailesine en rahat ve huzurlu hale getirme yeteneğine sahiptir.

Mehmet

Back to top