Genel kültür Grupları Etkiler Mi?

Genel kültür; bir toplumun tarihsel süreç boyunca edindiği ve nesilden nesile biriktirerek aktardığı tüm alışkanlık, inanç, bilgi, maddi ve manevi her türlü özelliklerin tümüdür. Toplumlar tüm bu kültürü yaşadıkları bölgenin coğrafyasından, başlarına gelen olaylardan, bulundukları toplumun düşünme biçiminden alırlar. Kültürün bu kadar önemli olmasının sebebi topluluğun kimliğini oluşturmasıdır. Yani bir toplumu bir diğer toplumdan farklı olmasının sebebi kültür farklılığıdır. Kültür iki kısıma ayrılacak olursa maddi ve manevi denilebilir. Maddi kültür; toplumdaki kullanılan kıyafetler, binalar veya araç-gereçler olabilir. Manevi kültür ise toplumdaki inançlar, alışkanlıklar, belli düşünce kalıpları, gelenekler denilebilir.

 Genel Kültürün özellikleri

Kültür değişkendir. Zaman içerisinde sürekli toplumdan yeni bilgilerle ve olaylarla değişir.

Maddi ve manevi kültür sürekli birbirini etkiler.

Kültür göreli bir kavramdır. Her topluluk için farklı şeyleri ifade eder.

İnsan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluşturur hem de kültürden etkilenirler.

Toplumda kültür olması topluma birlik ve beraberlik duygusu verir.

Genel kültür tarihseldir. Geçmişten günümüze tüm olayları içerir.

 Grupları etkiler mi?

Kültür, bir toplumda yaşayan insanların genel düşüncelerini oluşturur ancak o toplumda toplumun geneliyle aynı düşüncede ya da alışkanlıklarda olmayan insanlar da mevcuttur. Bu insanlar küçük gruplar olarak kalırlar toplumun içinde. Toplum genel, toplu düşüncelerinden vazgeçmeyeceğinden küçük gruplar toplumun kültürüne saygı göstermek ve birçok zaman kültürü benimsemek durumunda kalırlar.

Bazı durumlarda bu küçük gruplar kültür asimilasyonuna uğrar, kendi kültürlerini kaybeder ve yok olurlar. Yani kültür, grupları birçok konudan etkiler ve değiştirir. Bu her zaman kötü anlamda değildir. Farklı kültürlerin içinde saygı içerisinde kendi kültürünü devam ettiren küçük gruplar da mevcuttur. Ancak yine de gruplar maddi ve manevi olarak esas toplumun kültüründen iyi ya da kötü etkilenirler.

Back to top