Sektörel Alanda Alınan Önlemler Nelerdir ?

Türkiye son zamanlarda dünyayı etkileyen ekonomik dalgalanmalardan oldukça fazla etkileniyor. İş piyasası bu dalgalanmalara karşı bazı tedbirler alarak işletmelerinin geleceğini korumak için bir takım tedbirler almış durumda.  Sektörel Alanda Alınan Önlemler Nelerdir? – Müşteri portföyünü koruma: İşletmelerin ilk arzusu mevcut…

Spor İlk Olarak Nerede Oynandı ?

Spor İlk Olarak Nerede Oynandı ?

İlk çağlarda yaşayan atalarımız tarafından hayatta kalmak ve besin bulmak amacıyla kullanılan fiziksel aktiviteler günümüzde isim ve amaç değiştirerek spor faaliyetleri adı altında anılmaktadır. Yaşadığımız çağda spor barışın, sağlığın ve sevginin sembolü olarak boy göstermektedir. Ülkeler arası etkileşimin sağlanması, değişen…

Eğitim Hakkı Kutsal Mıdır ?

Eğitim Hakkı Kutsal Mıdır ?

Eğitim hakkı kutsallıktan ziyade bir nevi lüks ihtiyaç olarak değerlendiririz. Buna en kesin açıklayacı örneklerden biri de Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisidir. EĞİTİMİN MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ İnsanoğlunun ihtiyaçlar sıralamasının en iyi kanıtlarından biri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisidir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar…

Elektronik Aletler Olmasaydı Gelişebilir Miydik ?

Elektronik aletler içerisinde elektriksel bir aksamın yer aldığı, manyetik dalgaların kullanımının prensip alındığı aletlerdir. Elektronik aletlerin ortaya çıkış amacı, yapılan işi kolaylaştırmak, zamandan ve harcanılan insan gücünden kaybı en aza indirmektir. Günümüzdeki elektronik aletlere örnekler verecek olursak eğer bunlar, bilgisayar,…

Back to top