Sektörel Alanda Alınan Önlemler Nelerdir ?

Sektörel Alanda Alınan Önlemler Nelerdir ?

Türkiye son zamanlarda dünyayı etkileyen ekonomik dalgalanmalardan oldukça fazla etkileniyor. İş piyasası bu dalgalanmalara karşı bazı tedbirler alarak işletmelerinin geleceğini korumak için bir takım tedbirler almış durumda.

 Sektörel Alanda Alınan Önlemler Nelerdir?

– Müşteri portföyünü koruma: İşletmelerin ilk arzusu mevcut müşteri portföylerini koruyarak geleceklerini garanti altına almaktır. Yaşanan ekonomik dalgaSektörel Alanda Alınan Önlemler Nelerdir ?lanmalardan en az şekilde etkilenmek için mevcut müşterilerine çeşitli indirim kampanyaları ve fırsatlar sunarak bu süreçten en az şekilde etkilenmeyi hedeflemektedirler.

– Kur dalgalanmalarına karşı önlem: Kurdaki ani iniş ve çıkışlar işletmeleri oldukça fazla ve olumsuz şekilde etkilemektedir. Kur dalgalanmalarına karşı işletmeler alım satım işlemlerinde veya borç ödemelerinde günün kuru üzerinden ödemeleri sabitleyerek kendilerini korumaktadırlar. Dövizdeki ani iniş çıkışlara karşı oldukça etkili bir yöntem olan kur sabitleme, özellikle döviz üzerinden çalışan firmalarda en etkili korunma yöntemidir.

– Küçülme yolu: Bazı işletmeler ne yazık ki ekonomik dalgalanmalardan oldukça fazla etkilenirler. Bu olumsuz süreç ne yazık ki işletmeyi küçülme yoluna yöneltmektedir. İşletmenin devamlılığını sağlamak için bütçelerde kısma, eleman çıkartma, giderleri yeniden yapılandırma gibi küçülme faaliyetleri yapılarak işletmenin devamlılığını sağlamak hedeflenir.

Küçülme politikaları yanlış izlendiği zaman piyasaya olumsuz yansır ve işletmenin kapanacağına dair olumsuz bir görüş oluşur. Bu da işletmenin iş yapabilme imkânlarını kısıtlar ve işletme giderek daha kötü bir pozisyona gelir. Bu sebeple küçülme kararı verildikten sonra izlenecek stratejik yollar titizlikle belirlenmeli ve uygulanmalıdır. İşletme çapında bütün çalışanların küçülme uygulamasına katılması da oldukça önemlidir.

Sektörel alanda alınan bu önlemler, sektördeki işletmelerin devamlılığını sağlamak ve sektörün mevcut potansiyelini kaybetmeden işleyişini sürdürmek için oldukça önemli rollere sahiptir. Bu önlemlere ek olarak para politikaları, reklam çalışmaları ve işletmelerin birleşmesi de örnek olarak gösterilebilir.