Eğitim Hakkı Kutsal Mıdır ?

Eğitim hakkı kutsallıktan ziyade bir nevi lüks ihtiyaç olarak değerlendiririz. Buna en kesin açıklayacı örneklerden biri de Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisidir.

EĞİTİMİN MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ

İnsanoğlunun ihtiyaçlar sıralamasının en iyi kanıtlarından biri Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisidir. Eğitim Hakkı Kutsal Mıdır ?Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar (yeme, içme gibir ) en başta gelmektedir. Ardından bu ihtiyaçları güvenlik, ait olma ve sevgi ihtiyacı takip eder. Eğitim bu ihtiyaçlardan sonra gelmektedir ve bu durumda eğitimi kutsal veya elzem olan bir durumdan çıkartıp lüks ihtiyaçlar grubuna sokmaktadır.

Eğitim insanoğlunu diğer canlılardan ayıran en temel özelliği olsa dahi insanlar ve her canlı için kutsal olan tek şey yaşama hakkıdır. Yaşamadan birey eğitilmez kendini ilk önce yaşamını sürdürmeli ki diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kendinde güç bulsun. Eğitim hakkı diğer ihtiyaçlar kusursuz bir şekilde karşılanıp ve sürekli sağlanacağı garantisi altına alınırsa o zaman insanoğlu için kutsal bir anlam ifade etmeye başlayacaktır. Örneğin şu an ki Suriye iç savaşındaki Suriye halkının ihtiyacı yeme içme yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi gerekir.

Böyle bir ortamda eğitimden söz edilemez insanlar yaşamsal faaliyetlerini garanti altına alıp güvenlik ihtiyaçlarını sağlayıp sevdiklerine kavuşması (ait olma ve sevgi ihtiyacı) karşılanırsa o zaman eğitim hakkına geçiş yapabilirler. Yani eğitim ihtiyaçlar doğrultusunda kutsallık kazanabilir ama kutsal olduğu anlamını getirmez.

Maslow’un hiyerarşisinde durum böyledir. Günümüzdeki toplumların yaşama biçimlerine baktığımızda bu hiyerarşinin gerçek ve doğru bir ifade olduğunun en büyük kanıtıdır. Eğitim medeniyet göstergesidir ama insan hayatının olmadığı yerde eğitimin hiçbir önemi yoktur aslında işte bu durum eğitimi kutsal olmaktan alı koyar ve eğitimi günümüz toplumunda lüks ihtiyaçlar alanında değerlendirilir.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse eğitim kutsal değil lüks ihtiyaçlar kategorisine girmektedir ve bunun tabanındaki ihtiyaçlar karşılandıkça önemi artmaktadır. Eğitim hakkı kutsal mıdır? Hayır, eğitim lüks bir ihtiyaçtır.

Mehmet

One thought on “Eğitim Hakkı Kutsal Mıdır ?

  1. Eğitim hakkı her insanın alması gereken ve onu hayatı boyunca bulundurması gereken bir konu çünkü her birey eğitimiyle topluma yön verebilir. Eğitimsiz insan yön vermesine verir ama ters yönede verebilir.

Comments are closed.

Back to top